کتاب تاریخ فلسفه،نویسنده: هگل،مترجم: دکتر زیبا جبلی ، انتشارات شفیعی

این کتاب حاصل تدریس هگل در دانشگاه و به تبیین تاریخ فلسفه از آغاز تا دوره هگل می پردازد، اهمیت این کتاب نیز از همین مورد ناشی می شود، زیرا تا زمان زمان های معاصر تر خود مدون ترین کتاب در تاریخ شفاهی فلسفه است.

کتاب تاریخ فلسفه،نویسنده: هگل،مترجم: دکتر زیبا جبلی ، انتشارات شفیعی

کتاب تاریخ فلسفه 
نویسنده: هگل
مترجم: دکتر زیبا جبلی انتشارات شفیعی
تدوین شده در سه جلد

این کتاب حاصل تدریس هگل در دانشگاه و به تبیین تاریخ فلسفه از آغاز تا دوره هگل می پردازد، اهمیت این کتاب نیز از همین مورد ناشی می شود، زیرا تا زمان زمان های معاصر تر خود مدون ترین کتاب در تاریخ شفاهی فلسفه است. در این کتاب هگل به دسته بندی و تدوین فلسفه های پیشدادی در یونان ، هند ، ایران می پردازد و سپس خطوط این فلسفه ها رو در دنیای معاصر تر و در اندیشه های متأخر تر جستجو می کند، هگل زبان گفتاری سخت و پر تکلفی رو انتخاب کرده در بیان این کتاب که این کتاب رو بدل به یک منبع آکادمیک می کند که به نظر می آید این نکته را می توان جزو ضعف های این کتاب برشمرد، مترجم هم نتوانسته متأسفانه با اعجاز ترجمه از این نثر تکلف گونه بکاهد، اما در کل این موانع نمی تواند انسان تشنه دانستن رو از خواندن این کتاب سنگین دور بدارد، بیان این نکته نیز ضروریست که زبان فلسفه زبانی عمیق ، دیالکتیک و پر تکلف می باشد، اما چه بهتر که بتوان با ترجمه از این تکلف کاست و بر عمق افزود. شما را به خواندن این کتاب دعوت می نماییم، در آینده سعی داریم برای ایجاد روش مندی در مطالعه کتاب های مرجع تخصصی بیشتری معرفی نماییم.

0
تعداد نظرات
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد

آخرین اخبار

يکشنبه 29 مرداد 1402 0 دیدگاه