تحلیل و آنالیز شرایط کسب و کار در آینده، دغدغه مهم همه نسلها (قسمت دوم)

یکی از مسائل موثر در فضای کسب و کار تطبیق فضای جغرافیایی اقتصاد با فضای  کسب و کار است که اصطلاح ژئواکونومیک را برای آن به کار می برند.

تحلیل و آنالیز شرایط کسب و کار در آینده، دغدغه مهم همه نسلها (قسمت دوم)

یکی از مسائل موثر در فضای کسب و کار تطبیق فضای جغرافیایی اقتصاد با فضای  کسب و کار است که اصطلاح ژئواکونومیک را برای آن به کار می برند. برای بسط بیشتر موضوع می توان این گونه بیان داشت که کسب و کارها و مشاغل هر منطقه تابعی از شرایط جغرافیایی آن منطقه می باشد. بدیهی است در مناطق مجاور سواحل بنادر و جزیره ها تجارت و بازرگانی ، توریسم ، ایجاد دفاتر تجاری شرکت های بین المللی متداول تر از امری مثل کشاورزی و یا صنایع پایین دستی می باشد و یا در مناطق کویری با وجود انرژی نامحدود خورشیدی و در کنارش امکانات محدود تردد در بسیاری از ساعات روز تأسیس شرکت های دانش بنیان و فن آوری های نوین و توریسم اکوسیستم بسیار منطقی و قابل تأمل تر است، در کلیت مطالب ذکر گردیده در بالا به دنبال این هدف بودیم تا بیان داریم که در تأسیس یک کسب و کار انتخاب محل استقرار و سنجش پتانسیل های بالقوه آن امری ضروریست. بی شک در هر عزصه سرزمینی مناطق همجوار با دریاها و آب های آزاد به دلیل ایجاد تبادل اقتصادی با ارزان ترین و در دسترس ترین وسیله ی ممکن یعنی حمل و نقل آبی از اهمیت بسیار ویژه فوق استراتژیک و ژئوپلتیک و ژئواکونومیک برخوردار است. دومین مسئله مهم در کسب و کارها مشاغلی می باشد که بصورت تاریخی در آن منطقه بوجود آمده برای مثال قالی بافی ، گلیم بافی ، سفال سازی ، درود گری که این شغل ها نباید با نگاه فاقد کاربری امروزی به آن ها نگریسته شود. بلکه از آنجا که با سنجش نیاز تاریخی پدید آمده اند و راز ماندگاری آنها در ارزش افزوده داشتن آنهاست ، می بایست حفظ و احیا شوند و چه بسا بسیاری از کسب کاری موسوم به استارتاپ بتوانند در بافت بومی و دیر پای همین مناطق و با اتکا به همین مشاغل که جواب خود را در این مناطق پس داده ند پا بگیرند. این نکته بسیار مهم را نباید از نظر دور داشت که بهترین الگوی توسعه ، رشد مبتنی بر پتانسیل منطقه ای و با حداقل استفاده از منابع طبیعی است، چه بسیار صنایع بزرگ که نه تنها سبب ساز رشد دیر پای منطقه ای نشده اند بلکه در بلند مدت کل منابع طبیعی یک منطقه را نابود کرده اند، زیرا با شرایط طبیعی و جغرافیایی آن منطقه هیچ سنخیتی نداشته اند. در این مقاله سعی داشتیم به اهمیت توابع جغرافیایی و دیالکتیک ارتباط جغرافیا و کسب و کار بپردازیم. در مقاله بعدی به استدلال های دیالکتیک عوامل تشکیل یک کسب و کار موفق و الگوی توسعه منطقه ای مبتنی بر کسب و کار می پردازیم.

تألیف و نگارش: حمید قوام پور

1
تعداد نظرات
  نظرات

profile photo
نظر
سلام و خسته نباشید. من هر دو تحلیل شما را خواندم. ولی شرایط ایران استثنایی هست گویا. آیا مطابق همین پیش بینی خواهد بود؟
نویسنده سامان

نام
ایمیل
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد

آخرین اخبار

يکشنبه 29 مرداد 1402 0 دیدگاه